هیات‌امنای ارزی متولی خرید ۶۰ دستگاه سی‌تی‌اسکن خارجی نبود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی یوسفی گفت: مجوز تولید شرکت‌های مورد اشاره از نوع مونتاژ بوده و در حال حاضر اکثر قطعات را از کمپانی های خارجی به صورت پالت وارد می کنند. همچنین میزان ارزی که برای انجام فرآیند مونتاژ از بانک مرکزی اخذ می‌کنند حدود ۲۰۹ هزار یورو است که در مقایسه با قیمت سایر کمپانی های اروپایی و ژاپنی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار یورو بالاتر است، بنابراین با توجه به ضرورت انتقال ارز به کمپانی چینی جهت واردات عملا صرفه جویی ارزی اتفاق نخواهد افتاد. "قیمت ارزی دستگاه سی تی اسکن شرکت‌های اروپایی و ژاپنی حدود ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزار یورو است."

رییس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران تاکید کرد: با عنایت به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری جهت حمایت از تولید داخلی و جهش تولید از زمان اخذ مجوز تولید مونتاژ شرکت مذکور تاکنون، هیات امنای صرفه جویی ارزی حداقل ۱۵ دستگاه از آن شرکت خریداری کرده و نیز تفاهم نامه ای جهت خرید ۴۵ دستگاه مونتاژی دیگر  در سال ۹۹ منعقد شده است.

وی با اشاره به نظر برخی افراد کم اطلاع در مورد خرید ۶۰ دستگاه سی تی اسکن خارجی در سال ۹۹ نیز گفت: این خرید فرصتی است که در قالب وام بانک جهانی فراهم شده است و از طریق امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی معاونت درمان و در چارچوب شرایط استفاده از این تسهیلات انجام شده و هیات امنای صرفه جویی ارزی متولی این امر نیست.

به گزارش ایرنا یوسفی در پایان گفت: با توجه به شرایط ویژه در مقابله با کرونا و نیاز معاونت درمان به حداقل ۱۰۰ دستگاه برای پوشش سراسری کشور تا قبل از فرارسیدن فصل پائیز و زمستان به جهت تدارک لازم برای حفظ جان و سلامت مردم و با عنایت به اینکه تولیدکننده داخلی در خصوص تولید مونتاژ سی تی اسکن نوپاست، هنوز انحصار تامین دستگاه سی تی اسکن مورد نیاز کشور به یک شرکت شاید معقول و منطقی نباشد، لذا خرید ۴۵ دستگاه از ۱۰۰ دستگاه مورد نیازاز این مسیر برنامه ریزی شده است و سیاست وزارت بهداشت و بالطبع هیات امنای صرفه جویی ارزی کماکان حمایت منطقی از تولید ملی با لحاظ اولویت ها و فوریت های سلامت عمومی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه