رهاشدگان
گروه پزشکان و قانون به خوبی مطلع است که اکثریت این افراد از هیچگونه پیگیری سازمان یافته‌ای برخوردار نیستند و رفتار آنان و تردد و رفت و آمد و رعایت قرنطینه توسط آنان توسط هیچ نهادی به شکل منظم و مستمر بررسی و ارزیابی نمی‌شود و شیوه زندگی‌شان به خودشان واگذار شده و منوط به تعهد اخلاقی و وجدان شخصی می‌باشد.

حاکمان حوزه سلامت علی‌رغم شعارهای بسیار، این گروه بسیار آلوده‌ساز را که باید در سطح چهارم پیشگیری مراقبه جدی و تشکیلاتی شوند، رها نموده‌اند.

در دوران اوج شیوع کرونا در کره جنوبی، درصد ابتلا از فرد مشکوک، بین ۲.۵ تا ۳.۵ درصد از کل افراد pcr مثبت بود که نشانه‌ای از قرنطینه شدید و موثر افراد درگیر شده با ویروس است؛ چیزی که در کشور ما به کلی فراموش شده و سبب بی‌اثری اقدامات دیگر می‌شود. 

مقدورات حکومت اگر به اندازه تامین و حمایت این تعداد از نفرات هم  نیست، پس باید بر حال مردمان گریست. 

گروه پزشکان و قانون معتقد است آنچه سبب این اهمال شده، یک کج‌سلیقگی و بی‌مبالاتی محض است زیرا تمام اسباب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اجرای نظارت دقیق بر این گروه از بیماران در کشور فراهم است.

پایان پیام/

مطالب مشابه