توهم رویین‌تنی
ایشان در تعارض کامل با پدیده علمی فرسودگی کارکنان درمان که سالانه تعداد زیادی مقالات علمی معتبر در مورد آن نگارش می‌شود، تعارفاتی بی‌پایه را مطرح نموده‌اند که نشان‌دهنده عمق کم دید و نگاه ابزاری او به کارکنان حوزه سلامت است. 


گروه پزشکان و قانون در درخواستی کاملا علمی و مبتنی بر شواهد و تجربیات جهانی و حتی تجربیاتی از تاریخ معاصر کشور درخواست نموده است که راهبرد محوری کشور برای مقابله با کرونا، تاب‌آوری نیروهای سلامت قرار گیرد اما عالی‌ترین مقام مسئول در این زمینه در خیالاتی خوش و خواب‌های رنگین به سر می‌برد و گفتن کلماتی تعارف‌آمیز اما خطرناک را آغاز می‌کند. 

 
گروه پزشکان و قانون نظرات رییس‌جمهور در مورد خسته نشدن کارکنان سلامت در ایران‌ را غیرقابل پذیرش‌، غیرعلمی و زمینه‌ساز بد‌آموزی‌های توهم‌گرایانه مدیریتی می‌داند و از همه مقامات صنفی در تمام عرصه‌های سلامت می‌خواهد که برای یک‌بار هم که شده در مقابل اینگونه اظهارات غیر‌مسئولانه موضعی خالی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی‌، خطی و جناحی گرفته و حقوق کارکنان سلامت را در پای سیاست‌بازان قربانی نکنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه