نتایج انتخابات بازرسین مجمع عمومی نظام پزشکی در سال ۹۹ اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، از بین 225 عضو مجمع عمومی که در انتخابات الکترونیکی بازرسین ثبت نام کرده بودند، 156 نفر رای خود را ثبت نمودند و نتایج انتخابات بازرسین مجمع به شرح ذیل است:

1_ محمد هادی صادقی با 102 رای نفر اول "65.38 درصد آرا از بین شرکت کنندگان"

2_ علی سجادی با 78 رای نفر دوم "50 درصد آرا از بین شرکت کنندگان"

3_ کمال بیگی ده آبادی با 70 رای نفر سوم "44.87 درصد آرا از بین شرکت کنندگان" به عنوان افراد منتخب و بازرسین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی برگزیده شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی "علی چنگیزی" با 45 رای 28.86 درصد آرا از بین شرکت کنندگان به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه