بیانیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت درباره آزمون گواهینامه دستیاران تخصصی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن بیانیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت به شرح زیر است:

در روزهای حساس کنونی که جمع زیادی از دستیاران محترم خود را برای حضور در امتحان گواهی نامه و دانشنامه آماده می کنند، پیامی در فضای مجازی پراکنده شده است که آرامش روانی ایشان را به هم می زند و صرفا برای حفظ آرامش این همکاران ساعی لازم است به موارد زیر توجه شود:

1_ در سال گذشته همانند دوره های قبل اعتراضاتی از سوی تعدادی دستیار به امتحان وارد شد که بعد از بررسیهای گسترده، اعتراض ایشان وارد دانسته نشد. با توجه به قانع نشدن ایشان، اعتراض ایشان به دیوان عدالت اداری واصل و بررسی آغاز شد که هنوز مراحل دادرسی انجام نشده است. لذا رای صادره که در فضاهای مجازی منتشر شده است، رای اولیه ای است که چند ماه قبل صادر شده و پس از ان وزارت مستندات قوی را به دیوان ارایه نموده که قطعا در رای تجدید نظر تاثیرگذار خواهد بود.

2_ مورد شکایت تعداد بسیار محدودی از دستیاران سال گذشته در یک رشته تخصصی بوده است و لذا ابطال کل امتحان نه توجیه قانونی دارد و نه امکان پذیر است چراکه دانش اموختگان در سطح کشور به فعالیت حرفه ای مشغول هستند و برگزاری امتحان مجدد از همه ایشان به لحاظ این که اعتراضی به آزمون خود نداشته اند موضوعیتی نخواهد داشت.

3_ طرح موضوع در زمان حاضر و درست قبل از امتحان امسال، و منتشر نمودن متنی که مربوط به ماهها قبل است قطعا یک بازی رسانه ای است و اهداف خاصی را دنبال می نماید.

به گزارش وب‌دا بر این اساس توصیه اکید معاونت آموزشی به دستیاران محترم، حفظ آرامش خاطر کامل و تمرکز بر آمادگی لازم برای شرکت در یک امتحان سالم و بی حاشیه است.

پایان پیام/

مطالب مشابه