محسن اسدی لاری عضو کمیته ملی واکسن COVID-۱۹ شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محسن اسدی لاری
مدیرکل محترم همکاری های بین الملل

به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب می شوید. انتظار می رود با هماهنگی و مشورت دیگر اعضاء محترم کمیته مذکور در پیگیری امور مربوط به ساخت واکسن در داخل کشور اقدام فرمائید.

گفتنی است پیش تر نیز  وزیر بهداشت، در احکامی محمد مهدی گویا، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر را به عنوان رییس کمیته کشوری ساخت واکسن COVID-19 و علیرضا بیگلری، رییس انستیتو پاستور ایران، سید محمود مسیحا هاشمی، مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی، سیدعلیرضا حسینی، رییس اداره مطالعات بالینی و مراقبت های دارویی و احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته اخلاق در پژوهش را به عنوان اعضای کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب کرده است. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه