کمیسیون ملی تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای گروه پزشکی و وابسته ساختار قانونی دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم جان بابایی در اولین جلسه شورای معین کمیسیون ملی تعیین صلاحیت حرفه ای گروه پزشکی و وابسته که امروز در سازمان نظام پزشکی برگزار شد با اشاره به این که در این سالها بسیاری از موارد شکایت بین رشته ای در ابتدا از دیوان عدالت اداری آغاز می شد؛ اظهار کرد: این امر در شان جامعه پزشکی نبود که اختلافات بین رشته ای خود را خارج از فضای نظام سلامت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی حل و فصل کند و برای رفع این خلل باید سازوکاری تعریف می شد.

وی افزود: کمیسیون ملی تعیین صلاحیت های حرفه ای گروه پزشکی و وابسته ساختار قانونی دارد و رای آن مبنای قضاوت در تمام مجامع قانونی است که بر اساس عدالت و توسط افراد بی طرف تصمیم گیری شده است، نظر این کمیسیون سند بوده و برای حل و فصل اختلافات بین رشته ای و همپوشانی خدمات به آن استناد می شود، تشکیل شورای معین بر اساس ماده 3 شیوه نامه اجرایی ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته از دو جهت که اختلافات بین رشته ای خارج از فضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نرفته و حرمت همکاران حفظ می شود و همچین قاعده مند شدن خدمات با ارزش است.

رئیس کمیسیون ملی تعیین صلاحیت های حرفه ای گروه پزشکی و وابسته ادامه داد: بسیاری از گایدلاین ها؛ شرح وظایف و استانداردهای خدمات را می توان مورد بازنگری قرار داد تا ایرادات موجود برطرف شده و مشخص شود کدام خدمت توسط چه کسی ؛ با چه استانداردی و در کجا به مردم ارائه شود.

محمد جهانگیری دبیرکمیسیون ملی تعیین صلاحیت های حرفه ای گروه پزشکی و وابسته با اشاره به این که موارد ارجاعی در شورای معین پس از بررسی مستند سازی و تایید، به منظور تصویب به کمیسیون ملی ارائه خواهد شد اظهار کرد: شورای معین به بررسی مصادیق صلاحیت حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته از طریق بررسی شرایط و نیازهای جامعه؛ کوریکولوم های آموزشی؛ جایگاه دوره های مهارتی؛ استانداردهای خدمت و راهنماهای بالینی علمی معاونت درمان وزارت بهداشت؛ استفاده از تجارب ملی و بین المللی؛ مدیریت هزینه های سلامت بر اساس مبانی مانند UHC و جمع آوری نظام مند نظرات خبرگان و تهیه گزارش های لازم برای طرح درکمیسیون ملی جهت تصویب نهایی می پردازد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان افزود: موارد به منظور طرح در شورای معین؛ از طریق وزارت بهداشت و یا سازمان نظام پزشکی به این شورا ارسال می شود، طبق آیین نامه شورای معین، جلسات این شورا با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و گزارشات و مصوبات قابل ارجاع آنها به کمیسیون ملی با حداقل امضای نیمی از اعضای واجد شرایط شورا قابل ارجاع خواهد بود و افرادی که دارای تضاد منافع با موضوعات مطروحه باشند حق رای و حضور در جلسه را ندارند.

پایان پیام/

مطالب مشابه