از نظر اخلاقی یک پزشک بدون اجازه پزشک معالج اصلی حق درمان بیماری را ندارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسینعلی شهریاری در خصوص معاینه همزمان چند بیمار توسط برخی پزشکان گفت: پزشکان از نظر اخلاقی و طبق سوگند نامه پزشکی موظف به رعایت اخلاق پزشکی و حرمت بیمار هستند که متاسفانه شاهد عدم رعایت آن و بی اخلاقی توسط برخی از پزشکان به خصوص در مراکز دولتی هستیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده چنین بی اخلاقی هایی شکایات خود را در نظام پزشکی و قوه قضاییه و دادگستری به ثبت برسانند. البته لازم به ذکر است که روند پیگیری این شکایات بسیار طولانی و وقت گیر است، زیرا اولویت در بررسی و پیگیری شکایات مرتبط با جراحی ها و بیماران آسیب دیده است.

وی با اشاره به وجود کمیسیونی در خصوص طرح شکایات افزود: ماده قانونی در تعزیرات وجود دارد که اگر شاکیان به معاونت یا مدیر کل درمان دانشگاه پزشکی شکایت کنند، این شکایات توسط یک کمیسیون سه نفره متشکل از نماینده قوه قضائیه، معاون دانشگاه عضوی جامعه پزشکی که مسؤول پیگیری به این شکایات است بررسی شده و پس از تذکرات شفاهی و کتبی، اقدام به بستن مطب و تعلیق و لغو پرونده پزشک خاطی خواهندکرد، در خصوص امتناع برخی پزشکان از معالجه و ویزیت بیماران پزشکان دیگر، از نظر اخلاقی یک پزشک بدون اجازه پزشک معالج اصلی حق معالجه و درمان بیماری را ندارد و اجازه پزشک اصلی بیمار لازم است و این قانون حتی در بیمارستان ها نیز اجرا می‌شود.

شهریاری با تخلف دانستن امتناع برخی از پزشکان از بررسی جواب آزمایش‌های برخی آزمایشگاه ها گفت: ممکن است از نظر برخی پزشکان یک آزمایشگاه بسیار معتبر باشد و جواب صحیح تر و قابل اطمینان تری ارائه کند. بنابراین برخی پزشکان به هنگام نوشتن نسخه آزمایش از بیمار خود می خواهند تا به برخی آزمایشگاه‌های خاص مراجعه کنند. البته مردم باید آگاه باشند که این عمل به دلیل زد و بندهای اقتصادی پزشک و آزمایشگاه های خاص نیست. علیرغم مطالب ذکر شده پزشکان، مجاز به امتناع از بررسی آزمایشهای یک بیمار نیستند و این اقدام یک تخلف به شمار می آید و هموطنان می توانند برای طرح شکایت در این حوزه با 190 تماس بگیرند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وفور قوانین در این حوزه و عدم اجرای آن توسط دولت‌ها گفت: در این دوره مجلس هم  بنای کمیسیون بهداشت و درمان، نظارت برحسن اجرای این قوانین است، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری توسط مجلس مصوب شده اند اما تا به حال بسیاری از این قوانین اجرا نشده است. مسؤولیت کمیسیون بهداشت و درمان بر عهده دکتر پزشکیان است تا قوانین اجرا نشده توسط دولت را در این دوره چهار ساله با کمک دیگر اعضای کمیسیون اجرایی کنند.

به گزارش فارس وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله شیوع کرونا وزارت خانه‌ها و دانشکده های پزشکی را به شدت درگیر کرده است و خیلی از تدابیر اتخاذ شده به دلیل وجود این مشکل دچار تاخیر در اجرا شدند. تا به این لحظه بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران ما جان خود را در راه مبارزه با کرونا از دست دادند که حدود ۶۲ درصد از این جامعه کوچک، پزشکان هستند و ۲۰ درصد این قربانیان را پرستاران و ۱۸ درصد باقیمانده را دیگر همکاران در وزارتخانه ها تشکیل می دهند، مردم بایستی بدانند که تمامی پزشکان بی اخلاق نیستند و نباید با این حرف ها نمک بر زخم پزشکان دلسوز و فداکار بپاشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه