حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در کمیسیون اقتصادی مجلس درحال بررسی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهروز محبی نجم آبادی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید سازوکار دقیقی تعریف شود. چراکه دارو قبلا با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شده و اگر به یکباره ارز آن آزاد شود، یک رانت جدیدی به وجود می‌آورد و یک عده‌ای سریع نسبت به احتکار دارو اقدام می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این زمینه با دقت نظر بیشتری باید عمل کنیم. این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس درحال بررسی است. امیدواریم هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود چون گزارشاتی از قاچاق دارو به کشورهای همسایه منتشر شده است.

به گزارش فارس وی در پایان افزود: می‌توان منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بیمه‌ها و آن‌ها پوشش بیمه‌ای خود را گسترده تر کنند تا فشاری به مصرف کننده‌های واقعی دارو وارد نشود. البته سازوکارر دقیقی باید برای آن تعریف شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه