ضرورت استمرار آموزش‌ها در نسخه‌نویسی الکترونیک
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد باقر ضیاء در این جلسه با تاکید بر اینکه هدف ما تعامل و همکاری با سازمان بیمه سلامت است گفت: برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک ایجاد زیرساخت از اهمیت زیادی برخوردار است تا تمام فرآیندها به درستی اجرایی شود. این موضوع نیازمند این است که این اقدامات ابتدا در یک بخش اجرایی و پس از موفقیت و برطرف کردن مشکلات در سایر بخش‌ها گسترش یابد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت رئیس انجمن دارو سازان ایران در پایان گفت: لازم است که آموزش ها در خصوص نسخه نویسی به صورت مستمر باشد. ما سیستم های قبلی را تا زمانی که این فرآیند به طور کامل قابلیت اجرا در سطح کشور را داشته باشد نباید کنار بگذاریم و به مرور به پیشرفت در این زمینه دست یابیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه