ارائه نظر مشورتی نظام پزشکی در خصوص ایمنی مراکز درمانی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه محمدرضا ظفرقندی خطاب به سعید نمکی در ذیل آمده است:

 

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه