سیاستگذاران از پتانسیل های سازمان نظام پزشکی برای مدیریت بحران کرونا استفاده نمی‌کنند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهنام عباسیان با اشاره به این که کرونا ناجوانمردانه به تنه رنجور مدافعین سلامت می تازد گفت: این امر بدلیل مداخله سیاستمداران در عرصه سیاستگذاری سلامت و مختل کردن چرخه علمی مبارزه با کرونا است، بخش خصوصی به عنوان یک رکن در ایجاد سلامتی آحاد مردم دخیل است، نظام پزشکی به عنوان مدعی العموم سلامتی آحاد مردم سهم بسزایی در این پروسه دارد، اما بواقع نقش سیاستگذاری سازمان نظام پزشکی در این برهه سخت چقدر است؟

وی افزود: در این روزهای سخت برای ایجاد امنیت سلامت تمام گروههای مدیریت شهری مسئول هستند و وزارت بهداشت نیز می تواند با کمک نقش محوری سازمان نظام پزشکی نقش سیاست محوری سلامت را برای آحاد جامعه ایفا کند، امنیت سلامت شامل سه ضلع وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و ارگانهای مدیریت شهری است، در عمل شاهد این پروسه نبودیم و از وزیر محترم بهداشت که خود یکی از افراد موثر در عرصه مدافعین سلامت است، خواستاریم تا با برجسته کردن نقش نظام پزشکی در سیاستگذاری بهداشت و سلامت مردم به این مهم دست یابیم.

عضو شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: باید این واقعیت را قبول کرد که نظام پزشکی به عنوان یک سازمان مردم نهاد با مردم و دولت در ارتباط مستقیم است و به عنوان یک رکن اصلی برای جلوگیری از شیوع کرونا جایگاه خاصی دارد، شعار سازمان نظام پزشکی همان حفظ فاصله گذاری اجتماعی، ماسک زدن و شستن دست است، دغدغه سازمان نظام پزشکی همان ترس از ایمنی جمعی یا ایمنی گله ای است که متاسفانه در شأن مردم و کشور ایران نیست.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عباسیان در پایان تاکید کرد: از دولت محترم خواهان این هستیم که سازمان نظام پزشکی را به عنوان یک رکن در عرصه سیاستگذاری و مبارزه با کووید 19 لحاظ نماید، متاسفانه تاکنون بخاطر عدم رعایت ایمنی وآموزه های علمی خسارت فراوانی به کادر پزشکی و عموم مردم وارد شده است و در این فضای سخت نیاز به همدلی و مشارکت همگانی داریم تا سلامت کشور را حفظ کنیم.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه