عظمت یک مهر بزرگ
گروه پزشکان و قانون درخواست دارد که مقامات مسئول فرهنگی و سلامت کشور در زمینه ثبت جهانی این اثر شگفت انگیز و معرفی آن به عنوان یک یادگار بشری اقدام نمایند.

پایان پیام/

مطالب مشابه