۱۶ آذر نماد ماندگار آزادیخواهی و استقلال طلبی جنبش دانشجویی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در متن توئیت محمد رضا ظفرقندی آمده است:

شانزده آذر نماد ماندگار آزادیخواهی و استقلال طلبی جنبش دانشجویی است که شعله فروزانش چراغ راه هماره کسانی است که دل در گرو ایرانی سربلند و آباد دارند. در 44 سالی که در دانشگاه این روز را تجربه کرده ام؛ آینه شفافی از تحمل حکومت ها در قبال آزادی را مشاهده کرده ام.روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه