ذخیره مرخصی کلیه کارکنان بخش کرونا بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا زالی در جلسه با روسای بیمارستان‌های دانشگاه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت: در جلسه اخیر هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان یکی از دانشگاه‌های پیشرو در اصلاح فرایندهای پرداختی، مصوبات مطلوبی در این زمینه ارایه شده است که به نظر می‌رسد با این مصوبات شاهد گشایش جدیدی در راستای رفع مطالبات کارکنان هیئت علمی و غیر هیئت علمی باشیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به برقراری فوق العاده ویژه کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه و بیان اینکه این مصوبه از اول دی ماه اعمال می‌شود ادامه داد: این مسئله سالیان متمادی به عنوان یک مطالبه از سوی کارکنان مطرح بود که اعمال آن به مشاغل کارگری نیز تسری می‌یابد.

وی از دیگر مصوبات هیئت امنای دانشگاه، به برقراری فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی و اصلاح ضرایب جذب اعضای هیئت علمی اشاره کرد و افزود: همچنین با افزایش ۵۰ درصدی کمک هزینه تحصیلی دستیاران و انترن‌ها و گروه های PHD موافقت شد که از سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعمال می‌شود.

زالی از موافقت با ذخیره مرخصی کلیه کارکنان بیمارستان‌های دانشگاه که در حوزه کرونا فعالیت می‌کنند خبر داد و گفت: این مصوبه از سوی هیئت امنا برای افزایش انگیزه کارکنانی که تعطیلی‌های محدودیت‌زا شامل آن‌ها نمی‌شود ابلاغ شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین بر ضرورت همکاری مدیران پرستاری بیمارستان‌ها برای موافقت با مرخصی پرستاران شاغل در بخش‌های کرونا در هفته هایی که با کاهش پیک بیماری رو به رو هستیم تاکید کرد و گفت: فراهم کردن امکان مرخصی پرستاران، موجب ریکاوری آن‌ها و آمادگی بیشتر  برای مقابله با موج های بعدی می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به توزیع مناسب و نظارت دقیق داروهای مربوط به درمان کرونا همچون رمدسیویر در بیمارستان‌های دانشگاه تاکید کرد و افزود: سیستم HIMبه عنوان یک استراتژی در دانشگاه مورد توجه است، از رونمایی ورژن جدید این سیستم در هفته‌های آتی خبر داد.

در بخش دیگری از این جلسه دکتر سید هادی میرهاشمی معاون درمان دانشگاه به ارایه آمارهایی درباره بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان های دانشگاه پرداخت و با اشاره به آمار مراجعان و بستری شدگان بخش‌های عادی و ویژه بیمارستان‌های دانشگاه بر لزوم ثبت اطلاعات بیماران کرونایی در سامانه HIS تاکید کرد.

محمود خدادوست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه درباره موضوعاتی همچون شروع پروژه‌های جدید عمرانی فقط در موارد اضطراری در بیمارستان‌ها، ضرورت رعایت تفاهم نامه بودجه‌ای دانشگاه و جذب نیروهای شرکتی صرفا با هماهنگی ستاد دانشگاه از سوی بیمارستان‌ها با روسای بیمارستان‌ها گفت و گو کرد.

سید علیرضا مرتضوی معاون عذا و داروی دانشگاه نیز در بخش دیگری از این جلسه به ارایه توضیحاتی درباره سیاست های مدیریتی بیمارستان ها درباره خرید و توزیع داروهای مربوط به درمان کرونا از جمله رمدسیویر و فاویپیراویر پرداخت.

وی همچنین بر ضرورت ثبت اطلاعات مربوط به این داروها در سامانه HIMو HISتاکید کرد.

به گزارش ایسنا در ادامه این جلسه روسای بیمارستان ها درباره چالش‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای مربوط به بیمارستان‌ها با هیئت رییسه دانشگاه به گفت و گو پرداختند.

پایان پیام/

مطالب مشابه