عناوین تخصصی فلوشیپ کلیه رشته های پزشکی برای درج در تابلو مورد بررسی قرار گرفت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این جلسه که با ریاست فرزاد فرقان و سایر اعضای کمیسیون بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد پس از بحث و بررسی های لازم در خصوص درج عناوین تخصصی در تابلوی پزشکان فوق الذکر مقرر شد نظر مشورتی انجمن های علمی و تخصصی مرتبط تا هفته آتی اخذ شده و پس از تنظیم نهایی فهرست خدمات مجاز در کمیسیون طرح ها ، لوایح و آئین نامه ها ،به شورای عالی ارائه شود.
روابط عموی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه