الزامی به استفاده از یک سامانه خاص برای نسخه الکترونیک نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری با اشاره به نشست تخصصی راهکارهای اجرایی نسخه الکترونیک در استان تهران که امروز در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد گفت: در این نشست که با حضور روسای نظام پزشکی شهرستان های استان تهران و نمایندگان سازمان های بیمه گر تشکیل شد در ابتدا روسای سازمان های نظام پزشکی  به بیان دغدغه ها و موانع اجرایی نسخه الکترونیک پرداختند که که اهم آن مشکلات زیرساختی و فرآیندی و عدم وجود سامانه مطلوب برای ارائه خدمت نسخه الکترونیک بود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که روسای نظام پزشکی های استان تهران خواستار هماهنگی های بیشتر در این حوزه و رفع مشکلات زیرساختی بودند گفت: اقدامات سازمان های نظام پزشکی و بیمه گر طی سنوات اخیر در این حوزه به  همکاران توضیح داده شد ؛ همچنین راهکارهای تدوین شده در حوزه نسخه الکترونیک و برنامه های سازمان نظام پزشکی در این حوزه نیز ارائه شد.

وی با اشاره به تفاهم سازمان نظام پزشکی با سازمان های بیمه گر افزود: مسیر ارتقاء سلامت الکترونیک و در راستای آن اجرا شدن نسخه الکترونیک مورد تاکید همگان بود ضمن آن که لزوم تعامل گسترده در اجرای آن و ارائه راهکارهای منطبق بر فرآیندهای خدمت مناسب با دیدگاه تشویقی و ترغیبی نیز در دستور کار قرار گرفت.

جهانگیری ضمن اشاره به مصوبات جلسات قبلی شورای هماهنگی سازمان های بیمه گر و مدیران عامل آنها با نظام پزشکی مبنی بر استفاده از مکانیسم های تشویقی در حوزه نسخه الکترونیک گفت: راهکارهای عدم الزام بصورت قهری و همچنین راهکارهای تشویقی از جمله پرداخت به روز؛ رفع موانع و ایجاد تسهیلات برای توسعه زیرساختها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: در این نشست مقرر شد جلسات استانی درحوزه نسخه الکترونیک ادامه یافته و هماهنگی ها بر اساس آن انجام شود، در خصوص استفاده از سامانه های نسخه الکترونیک هیچ الزامی وجود ندارد و براساس انتخاب خود پزشک هر سامانه که مورد تایید وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر است می تواند مورد استفاده قرار گیرد و الزام در استفاده از یک سامانه نیست، تبادلات در همان سامانه برای همه سازمان های بیمه گر انجام خواهد شد و برای خرید راهبردی خدمات و کاهش بحث رابطه مالی بین بیمار و پزشک در نسخه الکترونیک نیز تدابیر لازم در سال آینده انجام شده است و طرح هایی را با مشارکت جامعه پزشکی تدوین خواهیم کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه