علت حذف تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید هاشمی نظری در خصوص موضوع  نه به حذف تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت گفت: طبق جلسه شورای سنجش وزارت بهداشت قرار شد تکمیل ظرفیت در دوره ارشد و دکتری نداشته باشیم.

به گزارش فارس رئیس مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت در پایان گفت: چون شورای سنجش طبق قانون و براساس شرح وظائف خود، تعیین می‌کند تکمیل ظرفیت داشته یا نداشته باشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه