فهرست عناوین تخصصی جهت درج در تابلوی مطب پزشکان و دندانپزشکان احصاء شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این جلسه که با ریاست دکتر فرزاد فرقان  و حضور محمد جهانگیری و سایر اعضای کمیسیون بصورت حضوری و ویدئو کنفرانس برگزار شد فهرست عناوین تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ  قابل درج در تابلوی پزشکان و دندانپزشکان موضوع ماده43 " آئین نامه استانداردسازي تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشكي، مطب‌ها و دفاترکار شاغلان حرف پزشكي و وابسته "  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ضمن بررسی پاسخ انجمن های علمی به استعلام انجام شده در این خصوص ، فهرست عناوین تخصصی؛ فوق تخصصی و فلوشیپ موضوع ماده 43 آئین نامه فوق الذکر نهایی شده تا برای تصمیم گیری به شورای عالی ارسال شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مصوبات کمیسیون های تخصصی مشورتی جنبه اجرایی نداشته و صرفا کار کارشناسی لازم بر روی موضوعات ارجاعی از شورای عالی انجام شده و نتیجه نهایی جهت تصیم گیری به این شورا ارائه می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه