میزان استعمال دخانیات در کشور بعد از اپیدمی کرونا افزایش یافته است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا مسجدی در خصوص اینکه آیا بعد از کرونا با توجه به افزایش مشکلات روانی و افسردگی آیا مصرف سیگار در کشور تغییر کرده گفت: بر اساس گزارش هایی که داریم، بعد از اپیدمی کرونا مقداری استعمال و مصرف سیگار افزایش یافته، البته بر اساس آمار نیروی انتظامی و ارگانهای مختلف فعال در مقابله با قلیان سراها، تا حدی مصرف قلیان در کشور کاهش یافته زیرا در یک سال گذشته میزان واردات، قاچاق و تولید سیگار در کشور افزایش داشته و معلوم است که این سیگارها مصرف می شود بنابراین استعمال سیگار در ایران در یکسال گذشته بیشتر شده است.

دبیرکل انجمن جهانی بیماری‌های ریوی ادامه داد: همزمان با افزایش مصرف سیگار، قیمت سیگار هم افزایش یافته اما برای افزایش مالیات و سهم درآمد بیت المال از افزایش قیمت سیگار اقدامی انجام نشده و با وجود افزایش بازار و قیمت سیگارهای داخلی و وارداتی، دولت هیچ افزایش سهم مالیاتی از این بازار نداشته است.

وی افزود: دولت و مجلس باید برای افزایش مالیات دخانیات و هزینه کردن آن برای درمان بیماری های ناشی از استعمال دخانیات بیشتر همت کنند. درآمد کلانی است که متاسفانه به راحتی از آن صرف نظر می شود، آمارها نشان می دهد که هم میزان واردات قانونی و هم قاچاق سیگار به کشور در یکسال گذشته افزایش یافته، البته برخی توجیه می کنند که به علت اپیدمی کرونا عده زیادی بیکار شده اند و برای امرار معاش به فعالیت در بازار دخانیات رو آورده اند. 

به گزارش ایرنا مسجدی در پایان در خصوص اینکه آیا سن شروع مصرف دخانیات در کشور تغییر کرده یا نه گفت: با توجه به کرونا بسیاری از برنامه های آمارگیری، ارزیابی و سنجش وضعیت استعمال سیگار و قلیان در کشور که در مدارس از جمله دبیرستانهای ورامین با همکاری ۱۴۰۰ دانش آموز پادیار انجام می شد، تا حدی کند یا متوقف شده اما بر اساس برآوردهای موجود این نگرانی وجود دارد که سن شروع استعمال دخانیات در کشور به ۱۲ سالگی رسیده و باید اقدامات جدی تری در این زمینه از سوی مسئولان انجام شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه