لیست انتخاباتی در انتخابات صنفی؛ آری یا نه؟
در این مقال سعی دارم جدا از اینکه عملاً این نوع لیست ها چقدر در رأی دهی اعضای جامعه پزشکی موثر هستند و اینکه آیا جامعه پزشکی با توجه به محدودیت تعداد اعضای این سازمان ها و نهادها و شناختی که معمولاً از افراد و کاندیداها دارند آیا به این لیست ها رأی می دهند و یا اینکه با تصمیم فردی و یا توصیه افراد معتمد خوددست به انتخاب می زنند، به بررسی معایب و فواید ارائه چنین لیست هایی در حاشیه انتخابات های صنفی بپردازم.

ارائه لیستهای انتخاباتی و ائتلاف های صنفی می تواند عامل افزایش مشارکت اعضای جامعه پزشکی در این رویدادها بوده و از این دیدگاه باعث افزایش توان و پشتوانه هیأت مدیره های منتخب باشد و همچنین در صورتی که جنس ائتلاف هایی براساس نزدیکی ایدئولوژی صنفی و نه فقط به ضرورت شرکت در انتخابات و شعار دشمن دشمن من دوست من است شکل گرفته باشد و در ارائه این لیست ها توانایی های اجرایی و برنامه ریزی افراد لحاظ شده باشد می تواند به انتخاب هیأت مدیره هایی توانمندتر و همسوتری منجر گردد که توان اعضای هیأت مدیره به جای اینکه صرف تقابل با یکدیگر شده در راستای اعتلای آن انجمن یا سازمان به کار گرفته شود. 

ولی در کنار این نقاط قوت ذکر شده ارائه این لیستها اگر که بیش از اینکه براساس معیارهای ذکر شده باشد براساس فعالیتهای فصلی انتخاباتی و منافع کوتاه مدت  برای تقابل با رقیب انجام شود نه تنها فایده ای به همراه ندارد و شاهد ائتلاف هایی شکننده و بدون برنامه ریزی خواهیم بود که روز بعد از انتخابات و اعلام نتابج فروپاشیده خواهد شد بلکه ورود جوسیاسی به فضای انتخاباتی صنفی منجر به غالب شدن فضای تهمت زنی و حرمت شکنی در این نهادها و سازمانها شده و ضمن عمیق تر کردن اختلافات موجود، بسترساز دلسردی و کناره گیری بسیاری از بزرگان و سرمایه های این نهادها و انجمن ها خواهد بود.
 
بنابرین ضروری است از آنجایی که ارائه این لیست ها در چند سال اخیر بسیار پررنگ تر شده ضمن ارائه لیستها براساس پارامترهای ذکر شده نهادهای نظارتی از بدنه این سازمان ها شکل گرفته و فعالیتهای انتخاباتی گروهها و هواداران آنها را به خوبی رصد نماید تا در صورت رخداد تخلفاتی از این دست در کنار تذکرات لازم در صورت عدم اصلاح این چنین رویه هایی با متخلفین از طریق مراجع ذیصلاح قانونی برخورد نمایند. چرا که دلسردی فعالین صنفی این انجمن ها و نهادها بزرگترین آفتی است که می تواند کیان این سازمانها را که با سالها تلاش و زحمت بزرگان شکل گرفته اند را مورد تهدید قرار دهد. 

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه