تعرفه خدمات سازمان نظام پزشکی در سال ۱۴۰۰ اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، لیست تعرفه خدمات سازمان در سال 1400 به تفکیک شامل موارد ذیل است:

تعرفه خدمات انتظامی
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه