سالانه ۸ میلیارد دوز واکسن بزرگسال تولید می کنیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مجتبی نوفیلی گفت: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از سال 1303 شروع به کار کرد، این موسسه در زمینه تولید واکسن های پزشکی و دامپزشکی و طیور فعالیت دارد و با تولید هفت واکسن اجباری از 9 واکسن، حدود 78 درصد نیاز کشور را تأمین می کند.

دانشیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ادامه داد: بیش از 90 درصد واکسن های دامی در این موسسه تولید می شود، علاوه بر این، تأمین 30 درصد از واکسن های طیور نیز بر عهده این موسسه است، واکسن دیفتری، سیاه سرفه، فلج اطفال، سرخک، سرخجه، اوریون و آنتی سرم های مختلف در این موسسه تولید می شوند، با توجه به اینکه تعدادی از این بیماری ها ویروسی و تعدادی هم باکتریایی هستند لذا پلت فرم این واکسن ها نیز مختلف است.

وی افزود: واکسن فلج اطفال از نوع خوراکی اما واکسن های دیگر از نوع تزریقی هستند، اولین واکسنی که تولید کردیم واکسن سرخک در سال 1348 بود بعد از آن واکسن فلج اطفال را در سال 1351 تولید کردیم و در اختیار عموم قرار دادیم. واکسن سرخجه در سال1365 و واکسن اوریون نیز یک سال بعد وارد عرصه بازار شدند.  

نوفیلی با اشاره به تولید 2 تا 3 میلیارد دوز واکسن طیور در سال گفت: ما سالانه به 8 میلیارد دوز واکسن بزرگسال نیاز داریم که آن را تولید می کنیم و واکسن مربوط به کودکان را نیز مانند فلج اطفال در سالهای اخیر به مقدار 18 تا 20 میلیون دوز در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم، واکسن سرخجه و اوریون و سرخک نیز معمولاً حدود 5 تا 8 میلیون دوز تولید می شوند و به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرند.

دانشیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی درمورد ظرفیت موسسه برای تولید واکسن کووید 19 گفت: واکسن های مورد نیاز کشور تاکنون توسط موسسه تأمین شده ضمن اینکه ما این تیپ واکسن های پزشکی و ضد مار و عقب را به کشورهای اطراف نیز صادر می کنیم، واکسن کووید 19 پلت فرم جدیدی دارد، در حال حاضر موسسه در مراحل نهایی فاز یک مطالعه بالینی قرار گرفته و نتایج آن هم احتمالا تا اواسط اردیبهشت منتشر خواهدشد و دو ساختمان بزرگ هم در حال ساخت است.

به گزارش فارس وی در پایان با اشاره به نیاز کشور به 160 میلیون دوز واکسن کووید 19 اضافه کرد: البته 240 میلیون دوز نیاز سال اول ماست که با توجه به پیش بینی و اقدامات فعلی می توان نیاز کشور را تأمین کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه