سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:
 
 جناب آقای دکتر علی شریفی زارچی 
 
با توجه به سوابق علمی و همکاری موثر جنابعالی و تلاش ارزشمند و داوطلبانه تیم اپلیکیشن ماسک در مهار کرونا، بدینوسیله جنابعالی بعنوان "سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات" منصوب می شوید تا با یاری خداوند متعال و استفاده از مشارکت کلیه همکاران بعنوان نماینده تام الاختیار اینجانب، مقدمات لازم را جهت ایجاد تحول بنیادین در زمینه ی بکارگیری فناوری اطلاعات، علوم داده، هوش مصنوعی و فناوری های مرتبط در مجموعه نظام سلامت فراهم کنید. 
 
اهم انتظارات از جنابعالی بشرح ذیل است: 
 
1_ تدوین و ارائه ساختار جدید فناوری اطلاعات و مجموعه های تابعه آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2_ بهینه سازی فرآیندها و سامانه های مورد نیاز جهت مدیریت پایش و واکسیناسیون کرونا. 
3_  نقش آفرینی موثر در توسعه پرونده ی الکترونیک سلامت و نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک.
4_ توسعه سرمایه اجتماعی نظام سلامت از طریق ایجاد سامانه شفافیت و ارائه داده های دقیق به مردم و بهره مندی از نظرات، پیشنهادها و شکایات و رتبه بندی خدمات.
5_ گسترش فضای نقش آفرینی موثر دانشگاههای فنی و مهندسی، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های حوزه سلامت به منظور توسعه زیست بوم کسب و کارهای این حوزه و جلب مشارکت دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و مستعد کشور.
بدیهی است کلیه معاونین محترم و مدیران ذیربط با جنابعالی همکاری خواهند نمود. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه