تسهیل در اخذ مدارک جهت ثبت نام انتخابات سازمان نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه محمد جهانگیری خطاب به قاسم جان بابایی در ذیل آمده است:
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه