حد نصاب های جمعیتی و فاصله ای برای تاسیس داروخانه ها حذف شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در متن نامه محمدباقر ضیاء درباره ابلاغ آیین نامه جدید تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها، خطاب به سعید نمکی آمده است:

ابلاغ  آئین نامه جدید "تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها"  که در تاریخ  ۱۴۰۰/۳/۸ به امضاء جنابعالی رسید، ناگوارترین اتفاقی بود که می توانست در ماه های پایانی این دولت رخ دهد.

با ابلاغ آئین نامه موصوف که در آن عملا حدنصاب های جمعیتی و فاصله ای برای تاسیس داروخانه ها حذف شده و متقاضیان در هر زمان "با فراهم کردن چند شاخص ساختمانی در داروخانه" قادر به تاسیس در هر مکانی حتی دیوار به دیوار با داروخانه دائر هستند، تمام دفاعیات انجام شده در این چند سال با توجیه رعایت سطح بندی خدمات سلامت و دسترسی عادلانه مردم به دارو و خدمات دارویی، به باد رفته است!

جناب آقای وزیر، در طول  ۱۸ ماه اخیر که روی متن نهایی آئین نامه داروخانه ها در سازمان غذا و دارو کار می شد، ذی نفعان و نمایندگان رسمی صنف "انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی" حتی به یکی از این جلسات برای نظر خواهی دعوت نشدند.

استحضار دارید که نظر خواهی از ذی نفعان برای تدوین هر ضابطه و آئین نامه ای یک الزام قانونی است تا آن آئین نامه از ضمانت اجرایی کافی در جامعه برخوردار باشد.

متاسفانه آئین نامه جدید داروخانه ها که در آن پارامتر های اقتصادی تاسیس داروخانه "مغازه بزرگ تر، انبار، پارکینگ و ...." با قریب به ۲۰۰۰ امتیاز عامل اصلی تعیین کننده برای تاسیس داروخانه در هر مکانی هستند، هموار کننده مسیر سرمایه داران برای تاسیس داروخانه های زنجیره ای و نابود کننده داروخانه های خصوصی مستقل در کشور است.

با توجه به اینکه قاطبه داروسازان کشور با اجرای آئین نامه مورد اشاره مخالف هستند و آن را به نفع داروخانه های خصوصی حال و آینده نمی دانند، از جنابعالی تقاضا داریم دستور فرمائید اجرای این آئین نامه متوقف شود تا با تشکیل کمیته های تخصصی متشکل از کلیه ذی نفعان، آئین نامه ای جامع که در بردارنده منافع اکثریت داروسازان و مطابق با مصالح جامعه و به ویژه بیماران باشد، تدوین شود. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه