جامعه پزشکی در دوران کرونا سنگ تمام گذاشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی با اشاره به این که سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی افزایش یافته است گفت: جامعه پزشکی در دوران پاندمی کووید 19 زحمات زیادی را در خدمت به مردم متقبل شد و سنگ تمام گذاشت.

وی با اشاره به کارهای کارشناسی و علمی انجام شده در خصوص تعرفه های واقعی خدمات پزشکی افزود: در زمینه تعرفه های خدمات پزشکی ریل گذاری نموده وگروههای تحقیقاتی، علمی و اقتصادی را برای استخراج نظر کارشناسانه تشکیل دادیم و محاسبه هزینه های تمام شده بصورت علمی انجام و نهایت مقرر شد تا هر سال در جزء فنی مطابق با تورم موجود و در جزء حرفه ای نیز مطابق با افزایش حقوق و دستمزدها، رشد داشته باشیم و ظرف مدت سه ماه تعرفه های خدمات پزشکی 2 بار افزایش قابل قبولی داشت.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی به خدمات بی بدیل جامعه پزشکی در دوران پاندمی کووید 19 اشاره کرد و گفت: مباحث آموزشی سازمان در دوران کرونا بسیار قابل توجه بود و موضع گیری  و سیاستگذاری های پررنگی در این حوزه داشتیم.

ظفرقندی به ارتباط خوب بدنه جامعه پزشکی با این سازمان اشاره کرد و گفت: با پیگیری های متعدد توانستیم برای کادر درمان بخش خصوصی سهمیه واکسن کرونا دریافت کنیم که به نوبه خود ارتباط خوبی را با بدنه جامعه پزشکی ایجاد کرد و در مجموع 16 بیمارستان خصوصی همکاری مطلوبی را در این زمینه با سازمان نظام پزشکی داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد، از جمله کارهای مهم انجام شده در دوران کرونا ثبت ایثارگری های کادر درمان در قالب کرونا روایت بود که این امر در قالب چاپ 10 کتاب در حوزه های عکس، سینما، ادبیات، رسانه، مسئولیت اجتماعی، خیرین و ... انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در پایان این جلسه اعضای شورای هماهنگی استان تهران در خصوص چگونگی پرداخت حق عضویت اعضای سازمان نظام پزشکی به بحث و بررسی پرداخته و مقرر شد تا نظرات کارشناسی در این زمینه جمع آوری شده و به شورای عالی نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت منعکس شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه