تخفیف ۵۰ درصدی معوقات اعضای سازمان نظام پزشکی مشروط بر اخذ کارت هوشمند و امضای دیجیتال
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری گفت: بدلیل این که برخی از اعضای سازمان نظام پزشکی "پزشکان تمام وقت دانشگاههای علوم پزشکی ، داروسازان، آزمایشگاهیان و ..." پروانه و مجوز فعالیت خود را از این سازمان دریافت نمی کنند؛ گاهاً اطلاعات این اعضا به روز نبوده و بدهی های معوق زیادی دارند.

وی افزود: به منظور تسهیل امور بویژه برای همکاران شاغل در مراکز دولتی که ملزم به رعایت قوانین هستند، پیشنهاد دادیم تا پایان خردادماه، اعضایی که برای اخذ کارت هوشمند و امضای امن دیجیتال خود اقدام می نمایند از تخفیف 50 درصدی معوقات خود برخوردار شوند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: بر این اساس کلیه همکارانی که از طریق سامانه صدورکارت هوشمند و امضای دیجیتال اقدام نمایند، مشمول این تخفیف خواهند شد "تخفیف مشروط بر اخذ کارت هوشمند و امضای دیجیتال".

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکس جهانگیری در پایان در خصوص کلمه تقسیط درج شده در پرتال فردی اعضای سازمان نظام پزشکی گفت: این کلمه فرآیند مالی انجام کار است که اگر همکاران اقدام به اخذ کارت هوشمند و امضای دیجیتال نمایند؛ سیستم این بدهی را حذف می کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه