آیین‌نامه انتخابات و تقویم انتخاباتی یا کاغذ پاره‌های بی‌ارزش
در حوزه تهران بزرگ روز قبل اعلام عدم صلاحیت‌ها از طریق تلفن و با حدود ۱۰ روز تاخیر انجام شده است و تقریبا در هیچ یک از شهرستانها تقویم رعایت نشده است.

این سریال بی نظمی‌ها سبب خواهد شد که بقیه ترتیب زمانی که شامل بررسی در هیات نظارت مرکزی و نیز مهلت اعتراض به رای هیات مرکزی است نیز برهم بخورد و عملا بسیاری از کاندیداها در گیرودار نا هماهنگی‌ها و آشفتگی‌های رخ داده متضرر گشته و یا از پیگیری حق قانونی خود خسته و درمانده شده و آنرا رها سازند.

همچنین موارد دیگری نیز وجود دارد که منطبق بر مقررات نیست. اول آنکه در ادبیات اخیر هیات‌های نظارت از واژه "عدم احراز صلاحیت" استفاده می‌شود که به هیچ وجه جایگاه قانونی ندارد و دیگر آنکه از ارائه دلایل رد صلاحیت پرهیز می‌شود که تخطی صریح از نص آیین‌نامه است.

گروه پزشکان وقانون اعتقاد دارد که این روش به هیچ وجه بر آیین‌نامه انتخابات منطبق نیست و نیز مشتمل بر رفتار شدیدا" سوگیرانه از جانب هیات‌های نظارت برای بر هم زدن تعادل در بین کاندیداهای مختلف است.

تخطی‌های این چنینی باید مورد اعتراض آحاد جامعه پزشکی قرار گیرد تا صیانت کامل از حق اعضاء سازمان انجام شود وگرنه هربار قرعه به نام عده‌ای خواهد افتاد.

پایان پیام/

مطالب مشابه