تعرفه های دستوری و غیرکارشناسی تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، منصور جعفری نمین در ششمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به مبحث تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 گفت: جامعه پزشکی انتظارات و مطالباتی از سازمان نظام پزشکی دارند که باید مورد توجه قرار گرفته و در جهت احقاق آن ها تلاش های لازم ا نجام شود.

وی افزود: در تعیین تعرفه های پزشکی باید قیمت تمام شده خدمات لحاظ شده و تورم موجود در جامعه و وضعیت اقتصادی حاکم نیز در نظر گرفته شود، قطعا تعرفه دستوری و غیرکارشناسانه تبعات خاص خود را به دنبال داشته که به صلاح نظام سلامت کشور نیست، دولت باید در بخش سلامت افزایش بودجه لازم را لحاظ کرده و منابع بیمه ای نیز تقویت شود، با تقویت منابع پایدار بیمه ای و نیز پرداخت بر اساس تعرفه بخش خصوصی، بار هزینه های درمانی از دوش مردم برداشته می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس شورای عالی نظام پزشکی در پایان به جزء فنی و حرفه ای خدمات پزشکی اشاره کرد و گفت: باید جزء حرفه ای مطابق با افزایش حقوق و دستمزد و جزء فنی تعرفه ها متناسب با تورم بانک مرکزی رشد داشته باشد، مبحث تعرفه ها ی خدمات تشخیصی و درمانی بسیار مهم بوده و متولیان باید بدانند تا زمانی که قیمت واقعی و تمام شده خدمات در تعیین تعرفه ها لحاظ نشود مشکلات حوزه پزشکی مرتفع نخواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه