شاهد اجرای ناقص  نسخه نویسی الکترونیک هستیم
 به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد آدینه با بیان این که اگر شرایط و زیر ساخت های لازم فراهم باشد، اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک مزایای قابل قبولی دارد گفت: رفع مشکل خطاهای نسخه نویسی و نسخه خوانی، دریافت دستور دقیق مصرف توسط بیمار، حذف نسخه کاغذی و صرفه جویی در هزینه ها، امکان دریافت دارو از دو داروخانه با یک نسخه وجلوگیری از سوء استفاده از دفترچه دیگران از جمله مزایای پیاده سازی این طرح است، اما با گذشت پنج سال از برنامه ششم متاسفانه هنوز حداقل بسترهای لازم برای اجرای این امر مهم ایجاد نشده است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که قطع و وصل شدن و کندی سرعت اینترنت مهترین معضل اجرای مناسب این طرح است گفت: بیمار دردمند و خسته از انتظار در مطب پزشک وقتی با انتظار مجدد به خاطر کندی عملکرد سامانه مربوطه و گاها قطع اینترنت روبرو می شود عصبی و آزرده خاطر شده و گاهی نیز منجر به درگیری می شود.

وی افزود: عدم یکپارچگی سامانه بیمه ها و جابجا کردن متعدد آنها زمانبر بوده و برای مرتفع شدن این مشکل سازمان های بیمه گر باید یک پلتفرم واحد داشته باشند، تعدد برندها و کدهای دارویی که باعث اشتباه در ثبت دارو و گاهی تحمیل هزینه به بیمار می شود، ثبت نشدن برخی نسخ توسط پزشک، عدم عقد قرار داد برخی پزشکان با بیمه ها و ثبت نسخ توسط پرسنل مراکز پاراکلینیک و داروخانه ها مستلزم صرف وقت و هزینه است.

آدینه گفت: وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی و سازمانهای بیمه گر ضمن انجام هماهنگی، باید بستر لازم را برای اجرای هر چه بهتر این طرح فراهم کنند، در صورت عدم فراهم شدن زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن طرح نسخه نویسی الکترونیک بازنده اصلی مردم و جامعه پزشکی خواهند بود و سازمان های بیمه گر نیز با شانه خالی کردن از عمل به تعهدات خود از این برنامه منتفع خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: چنان چه مسئولین امر شرایط و بستر انجام کار را به نحو مطلوب فراهم نمایند، این طرح رضایت بیماران، پزشکان و سازمانهای بیمه گر را فراهم نموده و مورد استقبال همکاران قرار خواهد گرفت.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه