اصرار بر تعیین تعرفه غیرواقعی ورشکستگی مراکز پزشکی را به دنبال دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رضا امینی فرد با بیان این که بحث تعیین تعرفه ها و فرآیند و عوامل مرتبط با آن بطور مبسوط توسط کارشناسان و سازمان نظام پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است گفت: در جلسات متعدد شورای عالی و کمیسیون تعرفه نیز بحث و بررسی های لازم انجام و بر احصاء قیمت واقعی و اصلاح تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی  تاکید شد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: در این زمینه  رئیس کل و معاون فنی ونظارت سازمان نظام پزشکی در مکاتبه و دیدار با مبادی ذیربط، پیگیری های لازم را انجام دادند اما ظاهرا مانند سال های پیش شورای عالی بیمه بدون توجه به قیمت واقعی ،تورم سالیانه ،حذف ارز ترجیحی و افزایش  شدید دستمزدها بر تعیین تعرفه غیر واقعی اصرار دارد که با توجه به ترکیب این شورا، از طریق هیات دولت تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی را اعلام خواهد کرد.

وی افزود: عدم توجه شورای عالی بیمه و عدم حساسیت مجلس به وضعیت اقتصادی مراکز پزشکی ؛ تضعیف و‌‌ نیز ورشکستگی مراکز پزشکی مانند آزمایشگاهها ، مطب ها و … را بدنبال خواهد داشت. به طور مثال در حوزه آزمایشگاه حذف ارز ترجیحی و استفاده از ارز نیمایی باعث افزایش حداقل 400درصدی قیمت کیت و تجهیزات آزمایشگاهی و هزینه های نگهداری و سرویس آن ها خواهد شد،  ضمن این که  افزایش57 درصدی دستمزدها و حق بیمه کارکنان و هزینه های جانبی نیز بر آن افزوده خواهد شد.

امینی فرد گفت: شنیده ها حاکی است شورای عالی بیمه و دولت نهایتا با افزایش حدود 30 درصدی تعرفه های سال جاری با تاخیر یک ماهه موافقت خواهند کرد، در چنین شرایطی تکلیف آزمایشگاهها با افزایش حدود 500 درصدی هزینه ها در مقابل افزایش 30 درصدی تعرفه به جز ورشکستگی یا انجام غیراستاندارد آزمایش ها و خدمات چیست ؟ نزدیک به 70 درصد تشخیص ها در حوزه تایید آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی قرار دارد و آیا می توان با تضعیف حوزه تشخیص به درمان درست بیماران و تجویز منطقی دارو دست یافت ؟

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان با بیان این که تمام موارد فوق الذکر در جلسات متعدد با بیمه ها و وزارت بهداشت اعلام شده است گفت: علی رغم قول بیمه ها نه تنها حذف هشتگ "که تبعیضی آشکار در حوزه آزمایشگاه و سایر گروههای هشتگ دار است" انجام نشد حتی به مبانی تعیین تعرفه و افزایش شدید هزینه ها نیز از سوی مسئولان امراعتنایی نشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه