در تعیین تعرفه ها "منافع دولت "در نظر گرفته شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فرجود شکوهی با بیان این که در بحث ابلاغ تعرفه ها غیر راهبردی تصمیم گرفته شده است گفت: در تعیین و ابلاغ تعرفه ها به همه عوامل و پدیده های اطراف آن توجه نشده و بیشتر منافع دولت در نظر گرفته شده است درحالی که منافع جامعه پزشکی و مردم نادیده گرفته شده است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که نمی توان چشم انداز خوب و روشنی برای تحقق تعرفه ها متصور بود ادامه داد: از طرفی بیمه های تکمیلی همین تعرفه اعلامی بخش خصوصی را لحاظ نکرده و باز هم آن را کاهش می دهند ،در نتیجه مابه التفاوتش را مردم باید از جیب خود بپردازند.

وی افزود: برای نمونه در حوزه تعرفه فیزیوتراپی، هم بیمه های پایه و هم تکمیلی، هزینه بسیاری از عوامل تاثیرگذار و نوین را نمی پردازند ؛یعنی همین تعرفه ابلاغی هم نادیده گرفته شده و بیمار باید ازجیب خود هزینه ها را پرداخت کند که قطعاً این مهم در سایر حِرَفِ پزشکی نیز مصداق دارد.

شکوهی گفت: تدابیر پیش بینی شده از طرف دولت مشخص است، تورم در سال جدید بیشتر از سال های قبل بوده و اگر نسبت به تعرفه بر حَسَب تورم واقع گرا نباشیم، به شدت دچار گسستگی و پراکندگی در اجرای آن خواهیم شد که این مهم باز موجب نارضایتی مردم و مراکز درمانی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس کمیسیون منشور حقوق جامعه پزشکی در پایان گفت: منطقی ترین روش آن است که مسئولیت تعیین تعرفه ها "از صفر تا صد" بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شود تا خود نیز پاسخگو باشد زیرا نهادهای ذیربط با این مهم آمرانه رفتار نموده و در برابر مسائل و مشکلات موجود پاسخگو نیستند.

پایان پیام/

مطالب مشابه