سردرگمی جامعه پزشکی در مورد شیوه اجرای جزء ۵ بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی سالاریان به دنبال سردرگمی و اعتراض جامعه پزشکی در مورد شیوه اجرای جزء 5 ذیل بند ک تبصره 17 قانون بودجه سال 1401 که فرآیند تمدید یا صدور پروانه های شاغلان حوزه پزشکی را منوط به عقد قرارداد با کلیه سازمان های بیمه گر پایه نموده است؛ خواستار چاره اندیشی و ارائه تمهیدات لازم از سوی ارگان های ذیربط شد.

تصویر نامه در ذیل آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه