تعرفه های ابلاغ شده پاسخگوی نیازها نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا مدرکیان با بیان این که تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی باید در شورای عالی بیمه مورد کارشناسی قرار گرفته و بهای تمام شده خدمات استخراج شود گفت: نه تنها هیچ کدام از این موارد در شورای عالی بیمه انجام نشد، بلکه عددی را پیشنهاد دادند که هیات دولت حتی آن را مصوب هم نکرد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: عدم توجه به تورم واقعی جامعه و افزایش قیمت تجهیزات و این که اساسا خدمات پزشکی وابسته به اقلام و مواد مصرفی است، نتایج خوبی را برای نظام سلامت به دنبال ندارد، وقتی عددی که برای تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی ارائه می شود قابلیت اجرایی شدن ندارد احتمال این که به سمت کاهش کیفیت خدمات یا دریافت های خارج از عرف حرکت کنیم بسیار زیاد است و این امکان وجود دارد مراکز درمانی صورت حساب های غیرواقعی به بیمار ارائه کنند یا شاهد افزایش خدمات القایی باشیم.

وی افزود: تا زمانی که قیمت ها بر اساس بهای تمام شده خدمات نباشد، نمی توان نظارت درستی بر روی خدمات حوزه سلامت داشت و هر کس بر اساس آن چه که خود اخلاقی می داند کار انجام می دهد که آسیب آن به مردم می رسد، اگر تورم موجود در جامعه بیشتر شود این ارقام پاسخگوی نیازهای حوزه سلامت نیست، افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد بخش بزرگی از هزینه های مراکز درمانی بستری را شامل می شود "هزینه پرسنلی" در حالی که هتلینگ نهایتا 40 درصد افزایش داشته و 17 درصد باقی مانده باید به گونه ای تامین شود تا مراکز درمانی گردش اقتصادی لازم را داشته باشند.

مدرکیان گفت: اگر تورم مهار شود حتی یک ریال راضی به افزایش پرداخت از جیب مردم نیستیم، بیمه ها به وظایف خود عمل نکرده و مبلغ ناچیزی از هزینه های درمان را می پردازند و این سبب می شود که پرداخت از جیب بیمار افزایش یابد، سازمان های بیمه گر در کشورما صرفا یک واسطه هستند تا بودجه ای را که دولت به آن ها اختصاص می دهند به مراکز درمانی ارائه دهند در حالی که باید ایجاد سرمایه کرده و توانمند شوند تا پاسخگوی نیاز بیمه شدگان باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان با بیان این که هزینه سلامت را مردم و یارانه آن را پزشکان پرداخت می کنند اضافه کرد: خدمات پزشکی وابسته به اقلام مصرفی، تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفته است و آن چه مردم در خصوص قیمت های حوزه سلامت مشاهده می کنند با واقعیت فاصله زیادی دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه