ضرورت حفظ ترکیب فعلی کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه علی سالاریان خطاب به سعید کریمی در ذیل آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه