دستیاران مورد استثمار کاری و حرفه ای قرار گرفته اند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شهریار موسوی نژاد با اشاره به این که دوره دستیاری یا رزیدنتی یکی از مراحل بسیار مهم تربیت پزشکان متخصص است گفت: شرایط کار سخت و طاقت فرسای رزیدنتی بویژه در سال های اول و دوم رشته های ماژور باعث فشار بسیار مضاعف روحی، روانی و جسمی به دستیاران می شود، خستگی کشیک های متعدد و طولانی با حجم بسیار زیاد کار و مسئولیت های داده شده به آنان در بسیاری از مواقع منجر به کاهش کارایی دستیاران می شود.

رئیس نظام پزشکی ملارد با اشاره به پرونده معروف libby zion که در نهایت دادگاه نیویورک رای داد "دستیاران نمی توانند بیش از 80 ساعت در هفته یا بیش از 24 ساعت متوالی کار کنند" تا بدینوسیله مانع از اشتباهات و قصور پزشکی شوند گفت: متاسفانه در ایران همکاران رزیدنت در برخی از رشته ها  به صورت یک روز در میان و گاهی اوقات تا ۴۰ ساعت به طور متوالی در بیمارستان مشغول به خدمت بوده و ساعات استراحت و آسایش آنان به قدر کافی و برای جبران خستگی مزمن تجمع یافته در طول زمان نیست.

وی افزود: در بسیاری از بیمارستان‌های آموزشی که با حجم بالای مراجعه کنندگان مواجه هستند اکثر کارها توسط همین دستیاران سال اول و دوم انجام می شود، هر چند که  عده ای اعتقاد دارند حضور متمادی و متوالی دستیاران و کسب تجربه باعث بهبود روند آموزشی می شود اما بخش مهم دیگر این موضوع یعنی فشار روحی، روانی و خستگی مزمن بر آموزش آنان تاثیرگذار خواهد بود، از نظر حقوقی و انتظامی دستیاران دارای شماره نظام پزشکی بوده و در صورت قصور، بخشی از عواقب این امر متوجه همکاران دستیارخواهد بود، قاعدتاً باید به نسبت حجم وظایف و مسئولیت هایشان به دستیاران توجه شده و از نظر پرداخت حقوق ،ساعت های کاری و کشیک مطابق با دیگر قوانین جاری مملکت با آنان برخورد نمود.

موسوی نژاد گفت: عدم توجه به نیازهای دستیاران و فشارهای وارده بر آنان بعد از فارغ التحصیلی و گذراندن ضریب کا از جمله طرح های طولانی مدت در مناطق محروم، پرداخت های نامتناسب، عدم امکان تاسیس مطب و فعالیت در بخش خصوصی باعث شده که در طول چند سال اخیر جذابیت رزیدنتی به شدت کاهش یافته و در طول ۲-۳ سال گذشته با خالی ماندن ظرفیتهای دستیاری مواجه شویم، حقوق بسیار پایین دستیاران عملاً کفاف گذران خرج روزمره آنان را نمی دهد، این امر سبب می شود در پاره ای از اوقات همکاران دستیار در بخشهای خصوصی نیز مشغول به فعالیت شوند که این موضوع خستگی بیشتر و فرسایش عمیق‌تر جسمی و روحی آنان را به دنبال دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس نظام پزشکی ملارد در پایان مهاجرت پزشکان و از سوی دیگری کاهش اقبال ورود به دوره دستیاری را زنگ خطری برای آینده پزشکی کشور دانست و گفت: عدم توجه به وضعیت دستیاران موجب کاهش سطح خدمات بهداشتی و درمانی جامعه می شود که در نهایت دود آن به چشم مردم خواهد رفت، وضعیت دستیاران در نظام سلامت کشور به گونه ای است که مورد استثمار کاری و حرفه ای قرار گرفته اند و عدم توجه به وضعیت آنان سبب کاهش ورود به دوره های دستیاری شده به طوری که اگر وضعیت به همین روال پیش رود طی 10 تا 15 سال آینده با کاهش تعداد پزشکان متخصص مواجه خواهیم شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه