شرایط صدور پروانه مطب برای متقاضیان تبصره ۷ ماده ۱۳ چگونه است؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سازمان نظام پزشکی اعلام کرد کلیه متقاضیان که دارای یکی از شرایط 1 تا 9 ذیل هستند می توانند با مراجعه به نظام پزشکی شهرستان مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز، تشکیل پرونده داده تا پس از ارسال توسط نظام پزشکی شهرستان به دبیرخانه کمیسیون در نظام پزشکی مرکزی در نوبت طرح در کمیسیون قرار گیرد.

در صورت صدور رای مثبت پروانه ایشان صادر و به نظام پزشکی مربوطه جهت تحویل به ذینفع ارسال می گردد. در صورت صدور رای منفی، نتیجه کمیسیون به صورت مکتوب برای نظام پزشکی شهرستان مربوطه ارسال خواهد گردید.

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه