افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی چه گلی بر سرمان خواهد زد؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ناصر عبايي با بيان اين كه نظام سلامت كشور با چالش هاي فراواني دست به گريبان است گفت: تك تك اين چالش ها خود مي تواند مانند نيروي اصطكاك و شايد مانند ترمزي ناگهاني باعث كندي حركت يا ايستايي قطار حركتي سلامت باشد كه اكنون نيز زمزمه ناخوشايند افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي پزشكي ودندانپزشكي به گردش مي رسد.

وي با اشاره به اين كه سختي تحصيل در رشته پزشكي و سپس در رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي نياز به فاكتوري به نام عشق ِخدمت به مردم كشور است افزود: اشتياق خدمت رساني سبب مي شود تا فارغ التحصيل رشته پزشكي يا دندانپزشكي بتواند با شوق وصف ناپذير خدمت به آحاد مردم، بويژه قشر محتاج و نيازمند ِدريافت خدمات سلامت را سيراب كند و در كنار اين مهم تلاش در بروزرساني معلومات و اندوخته هاي خود را نيز سرلوحه كار قرارداده و از پيشرفت سريع علم عقب نماند.

رئيس سازمان نظام پزشكي اروميه گفت: آموزش رشته هاي پزشكي در كل دنيا دچار تغييرات بسيار اساسي شده و نحوه آموزش از روش سنتيِ استاد شاگردي به مسيرهاي ديگري رفته و نتايج آن بسيار چشمگير بوده است، اما مشاهده مي شود كه نظرات كارشناسان ما باز به همان نحوه سنتي آموزشي بوده و علوم پزشكي با آموزش علوم ديگر سنجيده مي شود كه شايد يك استاد بتواند براي هزاران طالب علم ساعت ها تدريس نمايد، در صورتي كه علم پزشكي ماوراء علوم ديگربوده و تلفيقي از علم،عمل و هنري به نام اخلاق پزشكي است.

عبایی در بيان نحوه آموزش علوم پزشكي خاطرنشان كرد: ايجاد زيرساخت ها و بستر مناسب نه تنها در بعد فيزيكي و فضاي مناسب آموزشي بلكه وجود اساتيد كاربلد و مقيد به آموزه هاي اخلاقي و علمي براي تربيت پزشكاني كه حكيمانه خدمتگذار خلق باشند، ضروري است، با توجه به اين موضوع كه زيرساخت هاي فوق الاشاره در همان سطح سنتي باقي مانده اند، آيا افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو مي تواند منجربه تربيت حكيم شود؟ مسلما خير زيرا خيل عظيم پزشكاني كه بعدِ فراغت از تحصيل به شغل هاي ديگري روي آورده اند و سيل عظيم مهاجرت پزشكاني كه سرمايه ملي اين مرز و بوم بوده و از كشور خارج شده اند و يا همكاراني كه جهت تسهيل رفاه نسبي در مراكز استان و شهرستان هاي برخوردار تجمع يافته اند؛ بيانگر معضلات جدي تري است .

وی افزود: هزينه هنگفت تربيت يك پزشك يا دندانپزشك را نمي شود با تربيت يك دانشجو در رشته هاي ديگر مقايسه نمود، تحميل هزينه بسيار زياد مالي به جهت صف افزايش پذيرش دانشجو آن هم در اين برهه تحريم هاي بسيار ناجوانمردانه بر پيكره نظام سلامت منطقي به نظر نيامده و اگر هم منطقي باشد خروجي آن افزايش تعداد پزشكان با آموزش هاي ضعيف و سنتي و باز تمايل به خدمت در مراكز استان و شهرستان هاي برخوردارو عدم انجام خدمت درمناطق محروم است كه نه تنها مشكلي از نظام سلامت حل نمي كند بلكه باعث ايجاد معضلات بزرگتري براي آن خواهد بود؛ لذا با وجود چنين چالش هايي و اصرار بر افزايش ظرفيت پذيرش بايد بر اين مهم چشم بست كه هر چه باداباد .

رئيس سازمان نظام پزشكي اروميه تاكيد كرد: صف افزايش تعداد دانشجوي پزشكي و دندانپزشكي نه تنها نمي تواند مشكلي از دوش نظام سلامت بردارد بلكه شايد بار بزرگي را بر دوش نظام فرتوت سلامت بگذارد كه توان خروج از زير اين بار مقدور نباشد، تربيت يك پزشك اگر براي خدمت به آحاد كم برخوردار و محروم و سهولت دسترسي آنان به خدمات سلامت نيست آيا نمي توان راهكار هاي ديگري براي شوق خدمت در مناطق محروم پيدا كرد؟

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عبایی در پایان در بيان راهكارهاي ارائه خدمت در مناطق محروم و دورافتاده گفت: توجه به مشكلات معيشتي و رفاهي پزشكان جواني كه بخواهند در مناطق محروم خدمت كنند اولين موردي است كه به چشم ميخورد كه توجه به رفع اين مشكلات شوق و ذوق خدمت را افزايش خواهد داد تا به جاي افزايش دانش آموخته اي كه هيچ تمايلي به خدمت در مناطق محروم ندارد توزيع عادلانه و عالمانه پزشك را باتوجه به مشكلات خدمت در مناطق محروم شاهد باشيم، بايد در ابتداكلاف سردرگم معضلات پزشكان حاضر را باز كنيم و از هجمه هاي ناجور كه مانند شلاق جهل و ناآگاهي بر پيكر پزشكان فرود آمده و جان و روحشان را مي آزارد، جلوگيري نموده و مشكلات آنان را حل كنيم و بعد ببينيم مي خواهيم چه گلي بر سرمان بزنيم!

پایان پیام/

مطالب مشابه