جامعه پزشکی بار دیگر با یک حرکت غافلگیرانه کیش و مات شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهنام عباسیان با بیان این که امروزه سلامتی دهان و دندان دغدغه تمامی دولتمردان است گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی سلامت دهان و دندان از سبد خانوار خارج شده و عموم مردم برای رفع دندان درد خود اقدام به کشیدن آن می کنند و آیا راهکار برون رفت از این معضل اجتماعی ایجاد نیروهای حد واسط دندانپزشکی است؟

وی افزود: سوال اینجاست که این مصوبه با کدام زیرساختار مناسب انجام شده و چرا نباید نظریه کارشناسان خبره وزارت بهداشت، جامعه دندانپزشکی و سازمان نظام پزشکی پرسیده شود؟ آیا اعلام و مصوب نمودن هر طرحی نباید در کمیسیون های مربوطه در وزارت بهداشت انجام شود؟ چرا تجریه تلخ دهه 70 را فراموش کرده ایم؟ چرا نمی خواهیم باور کنیم به دلیل مشکلات اقتصادی سوداگران عرصه سلامت همواره سلامتی آحاد مردم را مورد تاخت و تاز خود قرار داده اند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که احیاء طرح شکست خورده نیروهای حد واسط عرصه فعالیت را برای غیر دندانپزشکان قانونمند می کند ادامه داد: بهتر بود سیاست گذاران عرصه سلامت هزینه راه اندازی این طرح را صرف ترمیم بدنه رنجور بیمه های تکمیلی می نمودند، امروزه بالغ بر 43 هزار کارت نظام پزشکی برای دندانپزشکان صادر شده است که در این میان با احتساب بازنشستگان و از کارافتادگان حدود 38هزار نفر هنوز مشغول فعالیت در این عرصه هستند.

عباسیان گفت: سیاست گذاران عرصه سلامت مجلس بدون در نظر گرفتن زیرساختارها و نظریه کارشناسان وزارت بهداشت و جامعه دندانپزشکی طرح تربیت بهداشت کاران دهان و دندان را در دستور کار خود قرار دادند، با یک مدیریت مناسب در قالب خرید خدمت و دادن حق و حقوق مکفی می توانیم فعالیت همکاران دندانپزشک در مناطق محروم را پویا نگه داریم، در غیر اینصورت با این نوع سیاست های اشتباه بر طبل پدیده مهاجرت دندانپزشکان جوان می کوبیم و آیا با ازدیاد تعداد دانشجوی دندانپزشکی و پذیرش نیروهای حد واسط مشکلات سلامتی دهان و دندان مردم را می توان ساماندهی کرد؟

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان اضافه کرد: شاید ما جواب خود را از مدیران ارشد وزارت بهداشت جویا باشیم که اذعان دارند نبود یک ساختار مناسب آموزشی عرصه را برای خدمت رسانی سلامت دهان ودندان تنگ کرده است، اگرجامعه دندانپزشکی کشور در وزارت بهداشت جایگاه قدرتمند و مناسبی داشتند دیگر ما شاهد عملکرد جزیره ای نبودیم و تمام نهادهای تأثیر گذار همسو با هم حرکت میکردند.

پایان پیام/

مطالب مشابه