تعرفه خدمات پزشکی در مناطق کمتر برخوردار باید واقعی تر دیده شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رئیس زاده با اشاره به این که تعرفه خدمات پزشکی باید در مناطق کمتر برخوردار واقعی تر دیده شود گفت: تعرفه های موجود با میزان خدمات پزشکی همخوانی ندارد و ضریب تعرفه ها در مناطق کمتر برخوردار باید متفاوت در نظر گرفته شود، یعنی ضریب تعرفه برای پزشکی که در مناطق محروم کار می کند نباید با ضریب تعرفه پزشکی که در یک کلانشهر به ارائه خدمت می پردازد یکسان باشد.

وی افزود: باید به همکارانی که در مناطق کمتر برخوردار خدمت می کنند تسهیلات ارائه دهیم زیرا در یک کلانشهر فرصت های شغلی مانند کلینیک، بیمارستان خصوصی و دی کلینیک وجود دارد اما در یک شهر کوچک با وجود صرفا یک بیمارستان دولتی، فرد فرصت شغلی دیگری ندارد لذا این موضوع باید از طریق ارائه تسهیلات برای تامین مطب و خرید تجهیزات پزشکی جبران شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس کل سازمان نظام پزشکی درپایان در خصوص کمبود پزشک در مناطق کمتر برخوردار گفت: باید توزیع نیروی پزشک متناسب شود که به شدت نامتناسب و ناعادلانه است که این امر نیاز به زیرساخت ها و الزامات ماندگاری همکاران در مناطق کمتر برخوردار دارد، افزایش ظرفیت باید متناسب با زیرساخت های موجود و رعایت شرط کیفیت آموزش هم انجام شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه