پرداخت کلیه مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد تا پایان مردادماه
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین رنجبران گفت: در اجرای جزء یک بند س تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و با توجه به پیش بینی و فراهم نمودن تمهیدات لازم در سامانه‌های الکترونیکی سازمان، زمینه محاسبه و پرداخت هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست نرخ ارز ترجیحی دارو  مهیا شد.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: دومین مرحله پرداخت هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست های نرخ ارز ترجیحی دارو به داروخانه های طرف قرارداد سراسر کشور عملیاتی شد.

به گزارش ایسنا وی در پایان تصریح کرد: با اختصاص وجوه اخیر به ادارات کل بیمه سلامت استان‌ها، طی روزهای آتی کلیه مطالبات داروخانه های طرف قرارداد تا پایان مرداد ماه پرداخت می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه