احتمال تکرار شرایط کرونایی سال ۹۸
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید سوری با اشاره به نگرانی‌های جدید در مورد سابوارایانت‌های جدید ویروس کرونا اظهار کرد: این نگرانی وجود دارد که زیرمجموعه‌های ویروس BQ.1 و BQ1.1 به یک تهدید بزرگ در جهان تبدیل شوند، همچنین ویروس XBB هم می‌تواند تصویر کووید۱۹ را در سطح جهانی تغییر دهد. بدترین سناریوی ممکن این است که ما شاهد افزایش یک یا چند سویه باشیم که از محافظت ایمنی ما دور باشند، درست همانطور که یک پیک پیش‌بینی‌شده پاییز و زمستان در آمریکا در حال رخ دادن است.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در حال حاضر خیلی بیشتر از زمانی که کووید برای اولین بار به یک نام آشنا تبدیل شد، در مورد آن می‌دانیم و علیرغم برخی عادی انگاری‌های عمومی چنانچه اگر لازم باشد باید به سخت گیری‌های قبل بازگردیم، جدیدترین داده‌های CDC نشان می‌دهد که زیرشاخه‌های BQ.1 و BQ. 1.1 به حدود ۱۲ درصد از سویه‌های ویروس در گردش در ایالات متحده افزایش یافته‌اند که در هفته گذشته دو برابر شده است، در حالی که تنها یک ماه پیش ۱ درصد بود. با این حال نباید وحشت کنیم، اما باید هوشیار و آماده باشیم.

وی افزود: در حال حاضر شاهد افزایش کووید در برخی از کشورهای اروپایی هستیم که تا حدی به دلیل در گردش بودن زیر واریانت‌های کرونا است. ظهور BQ. 1 و BQ1.1 در ایالات متحده و XBB در سطح جهانی غیرمنتظره نیست. کرونای جدید ویروسی است که به تکامل خود ادامه خواهد داد تا بتواند ما را آلوده کند و به حیات خود ادامه دهد، مسئولان بهداشت و درمان کشور نباید از این مسئله غفلت کنند، به جز تعداد مرگ و بستری و گاه رنگ‌بندی گمراه کننده شهرها اطلاعاتی ارائه نمی‌شود.

شهریاری ادامه داد: نگرانی از بازگشت خیزش اپیدمی و بازگشت ما به سال ۹۸ وجود دارد، در حال حاضر فعال میدان اپیدمی، ویروس است و ما منفعلانه به این آتش‌بس یک سویه از جانب دشمن بیولوژیک دل خوش کرده‌ایم. این رفتار حتی در زمان اعلام خاموشی پاندمی کووید ۱۹ هم علمی و منطقی نیست چه برسد در این شرایط که در هیچ کشور دنیا و توسط هیچ سازمان متولی بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت خاموشی اپیدمی تایید و اعلام نشده است.

به گزارش ایلنا استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان اضافه کرد: در شرایط حاضر حتی اگر احتمال بازگشت خیزش اپیدمی بسیار کم باشد، نمی‌توان شرایط را عادی تلقی کرد و باید به این احتمال اندک هم توجه جدی داشت. امیدواریم تحلیل کاملی از مدیریت اپیدمی در سه سال گذشته کشور انجام شود و از نقشه راه تهیه شده برای ادامه راه استفاده شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه