دستور وزیر بهداشت در خصوص پرداخت حقوق و مزایای متخصصان ضریب "کا" در ایام مرخصی زایمان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در متن ابلاغ بهرام عین اللهی آمده است:

با عنایت به نامه سازمان تامین اجتماعی موضوع "پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان و همچنین غرامت دستمزد ایام بیماری پزشکان متخصص مشمول تعهدات ضریب کا" خواهشمند است در راستای حمایت از سیاست های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور اجرای بند الف ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تا زمان تعیین تکلیف موضوع نسبت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مشمولین مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.
 
ضمنا پرداخت غرامت دستمزد ایام "مرخصی استعلاجی" مشمولین بر عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه