واریانت‌های جدید بیماری کرونا در حال چرخش است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا صالحی گفت: امروزه  در ادبیات علمی پزشکی دنیا، درس آموخته‌های کرونا رایج است و در نشست روز گذشته کمیته علمی کرونا نیز گزارشی از درس آموخته های کرونا در جهان و ایران، ارائه شد، کشورهای مختلف بررسی می‌کنند که در دو سه سال گذشته و مقابله با کرونا، چه اقداماتی انجام شده چه اقداماتی بهتر بود بیشتر و دقیق تر انجام شود و چه اقداماتی لازم بود، کمتر انجام شود.

وی با اشاره به مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی در طرح شهید سلیمانی در کشور افزود: اجرای طرح‌هایی مانند طرح شهید سلیمانی در مقابله با بیماری‌ها از جمله کرونا بسیار موثر بوده و توصیه سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی و داخلی بر تشخیص زودرس، شناسایی و آگاه سازی افراد نسبت به بیماری شان به عنوان یکی از راه‌های مقابله با پاندمی‌ها ست، ایران اقدامات مفید و موثر زیادی در مقابله با کرونا داشته و در کنار آن بهتر بود برخی اقدامات با دقت بهتری تصمیم گیری می شد. یکی از نقاط قوت ایران در این زمینه، واکسیناسیون و گسترش قابل توجه آن در جامعه بود که به کنترل کرونا کمک کرد.

عضو کمیته علمی کشوری کرونا از مسافرت‌های بین‌المللی هوایی به عنوان یکی از عوامل موثر در پاندمی کرونا یاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد که مسافرت‌های بین‌المللی به صورت هوایی در پاندمی‌های آینده نیز مهم است چراکه به گسترش بیماری کمک می‌کند چگونگی استفاده از روش‌های پیشگیری نیز در پاندمی‌های آینده جای بحث دارد که در نشست روز گذشته در این خصوص به طور مفصل بحث و بررسی شد، کرونا هنوز تمام نشده و واریانت‌های جدید این بیماری در حال چرخش است که باید کماکان آمادگی مقابله با کرونا، آنفلوآنزا یا سایر ویروس های تنفسی را داشته باشیم.

به گزارش فارس صالحی در پایان با اشاره به گسترش آنفلوآنزا در سطح کشور به ویژه در بین اطفال و کودکان گفت: توصیه ما برای پیشگیری از آنفلوآنزا به ویژه در کودکان، رعایت فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک، شستشوی مداوم دست ها و عدم حضور دانش أموزان بیمار در مدارس برای جلوگیری از انتقال بیماری به سایر دانش آموزان است، در شرایط فعلی توصیه می شود که دانش آموزان در مدارس علاوه بر رعایت فاصله فیزیکی، از ماسک نیز استفاده کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه