سال هاست که هیچ داروسازی تمایل به جذب شدن در بدنه تامین اجتماعی ندارد
پزشکان و قانون: از آنجا که سازمان تامین اجتماعی در قانون صراحتا یک سازمان غیر دولتی ذکر شده است، آیا حاضر است که تعرفه مراکز غیر دولتی را مبنای عمل خود قرار دهد؟

در داروخانه های بخش خصوصی در مقایسه با تایم کاری داروساز و فشار کاری کمتر، دریافتی بیشتر بوده و سال هاست که دیگر هیچ داروسازی تمایل جذب شدن به بدنه تامین اجتماعی را ندارد. علاوه بر اینکه سازمان نیز تمایل و هیچ برنامه ای به جذب داروساز برای ردیف های خالی ندارد. در مراکز خدمتی اینجانب با وجود ردیف خالی، ترجیح ریاست درمانگاه بر عدم جذب بوده است که نتیجه ای غیر از کاهش کیفیت خدمات و همین طور کاهش کارایی سیستم و فشار مضاعف بر نیروها و رشد نارضایتی کارکنان نخواهد داشت. 

پزشکان و قانون: پرداختی بر چه اساسی به داروسازان صورت می پذیرد؟

هم اکنون جدولی برای محاسبه حقوق داروسازان، مرجع پرداختی می باشد که علاوه بر در نظر نگرفتن کیفیت خدمات ارائه شده در داروخانه و رضایتمندی مراجعین، حتی قوانین سازمان غذا و دارو نیز رعایت نشده است. در جدول پرداختی انجمن داروسازان و قوانین سازمان غذا و دارو سقف نسخ بسیار پایین تر برای یک داروساز در یک شیفت در نظر گرفته شده (50 نسخ در هر شیفت کاری 4 ساعته و در صورت اضافه شدن پرداختی بالاتر) که داروساز علاوه بر نظارت، تایم مشاوره نیز داشته باشد اما در قانون پرداختی تامین اجتماعی این سقف نسخ برای پرداخت حداکثری هیچ سنخیتی با واقعیت نداشته زیرا زمانی که برای تحویل نسخ درنظر گرفته شده، فقط صرف نسخه پیچی می شود (برای پر شدن نسخ ماهانه تقریبا 200 نسخه در 4 ساعت) که این موضوع موجب نارضایتی داروسازان از لحاظ فشار کاری و پرداختی و بیماران از لحاظ کیفیت خدمات دریافتی شده است. 

این جدول پرداختی به نظر بدون هیچ نظر کارشناسان بخش اجرائی (داروسازان مستقر در داروخانه درمانگاه ها و بیمارستان ها) تنظیم شده است. سازمان برای رسیدن به استانداردها علاوه بر پر کردن ردیف های خالی داروساز باید ردیف های جدید جهت بالا بردن کیفیت خدمات ایجاد کند.

پزشکان و قانون: چرا اکثر شاغلین در مراکز درمانی از قبول مسئولیت سر باز می زنند؟

چون هیچ نظام انگیزشی برای مسِئولین داروخانه ها در نظر گرفته نشده است و سیستم فقط نظام تنبیهی و کسر از حقوق برای مسئولین در نظر گرفته است که با کوچکترین عدم مطابقتی در انبارکها و خطای پرسنل سریعا وارد عمل می شود و جریمه های نقدی اعمال شده و کمترین انگیزه را هم می خشکاند.

پزشکان و قانون: چرا سیستم آموزشی پرسنل جدیدالورود داروخانه ها و آموزش حین خدمت داروسازان روزبروز ضعیف تر و ارج و عزت تخصص ها کمتر می شود؟

تمام کارکنان قدیمی از آموزش سالهای پیش تامین اجتماعی به نیکی یاد کرده و آموزش هم اکنون کارکنان بخش داروخانه را بسیار سطحی می دانند که این در طولانی مدت کیفیت کار را کاهش و خطا را افزایش می دهد. چراکه به تبع خشکاندن انگیزه ها دیگر تایم و انرژی و برنامه ای برای اموزش کارکنان جدیدالورود توسط داروسازان با تجربه سیستم وجود ندارد. سازمان می تواند از تجارب و علم داروسازان استفاده بهینه کرده و علاوه بر آموزش حین خدمت داروسازان جهت به روز شدن، سطح علمی و عملی کارکنان شاغل در داروخانه را نیز ارتقا دهد.

پزشکان و قانون: برای حفظ و ارتقای سرمایه های اصلی سازمان یعنی نیروی انسانی و رفاه زندگی آنها چه برنامه ای دارید؟

طی سالهای اخیر بدنه خدمات رفاهی روزبروز نحیف تر، نارضایتی کارکنان روزبروز بیشتر و انگیزه ها کمتر شده است. سیستمی که نتواند نیروی انسانی خود را با خود همراه کند و با برنامه های انگیزشی متنوع حداقل در وضعیت جامعه با تورم بالا، مرهمی بر درد باشد، در گذر زمان دچار خسران خواهد شد. مقایسه خدمات رفاهی هم اکنون با سالهای گذشته افول شدید را نشان می دهد.

پزشکان و قانون: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

پایان پیام/

مطالب مشابه