امنیت ومطالبه عدالت ( پیرامون سوقصد علیه دختران دبیرستانی در قم و...)
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یاخارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا درحد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام  محکوم می‌گردد.

انتظار کاملا بحقی که شهروندان "ایران زمین" از نمایندگان خویش در مناصب امانی قدرت و متولیان عدالت و امنیت دارند تا "نظریه پردازان" و "آمرین" و "مباشرین" شیطان صفت و جنایتکار را در اسرع وقت بسزای جنایت شان برسانند.  و اما ترسم از ظهور گروهکی شبیه فرقان است، پس بجنبید.

پایان پیام/

2 نظر