اختصاص ۶۹ هزار میلیارد تومان به یارانه "دارو"
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز "سه‌شنبه" و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، ردیف  ۱ جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ این لایحه را در بخش هزینه‌ای به شرح زیر تصویب کردند:

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها "منابع" اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی باشد.

۱-۱- مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد "۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰" ریال بابت یارانه دارو.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جریان بررسی بخش درآمدی بند الف تبصره ۱۴، درآمدهای حاصل از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ را  شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد "۶,۵۹۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰" ریال تعیین کردند. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه