امان از پوپولیسم رسانه‌ای!
🔰 آقای «روزنامه جوان»؛ نه فقط پزشکان، که تمام اقشار تلاش برای فرار (نه مهاجرت) دارند! به قول خودت؛ «مردم این واقعیت میدانی را دیده‌اند».

🔰 با افتخار نوشتی که «پزشکیان» خلاف گفته و ویزیت پزشک عمومی یک و نیم دلار نیست، بلکه ۹۰.۰۰۰ تومان معادل دو دلار است؟!

راه دور نمی‌رویم؛ به اروپا و امریکا کاری نداریم. آیا ویزیت پزشکان در عراق و ترکیه و افغانستان؛ ۵۰ ، ۸۰ و ۳۰ دلار نیست؟!
آیا درآمد ماهانه پزشک در عمان ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار نیست؟!!!

ویزیت دو دلاری پزشک عمومی و چهار دلاری فوق‌تخصصی را مکفی و بیش از آن را لاکچری دانستی؟!!

🔰 با افتخار نوشتی که هزینه یک دلاری سرویس بهداشتی در خارج از ایران به مفهوم گرانی است؟!
نفهمیدی که گرانی و ارزانی نسبتی بین نرخ کالا و خدمات با متوسط درآمد در یک جامعه‌ی مشخص است؟!
نفهمیدی که یک دلار جزو کمترین هزینه‌ها در دنیا محسوب می‌شود؟!

🔰 نفهمیدی که در تمام دنیا، اگر نرخ تمام شده‌ی کالا یا خدمتی «گران» بود، دولت سوبسید آن را می‌دهد، اما در ایران، به پزشک می‌گویند به جای ویزیت ۳۰ تا ۸۰ دلاری، دو دلار بگیر؟! و به عبارتی، سوبسید را از جیب پزشک می‌دهند؟!

🔰 درک نکردی که در تمام دنیا به دلیل گرانی نسبی خدمات پزشکی، غالب هزینه را «بیمه» پوشش می‌دهد، اما سیاستهای شما و امثال شما، صنعت بیمه را در ایران به نابودی کشانده و علاوه بر فقر جامعه پزشکی، باعث به خطر افتادن سلامت مردم گردیده؟!

🔰 آقای «جوان»؛ پزشکیانی که نقدش کردی، مثل خود شما، از بانیان وضع اسفناک فعلی جامعه پزشکی است! همانی است که تا دیروز، دروغهای زندگی لاکچری پزشکان را از زبان او منتشر می‌کردید!
همانی است که افتضاح تقلب امتحان دستیاری در زمان وزارتش رخ داد!
پوپولیسم او را هم مثل روشهای شما، فراموش نخواهیم کرد!

🔰 نوشتی «هر کسی نمی‌تواند، جمع کند و از ایران برود»؟!

♻️ چرا برود؟ چرا شما نمی‌روید؟!

♻️ کجا برود؟ اگر رفتن را مجاز می‌دانید، چرا با انواع حربه‌ها مثل افزایش هزینه‌ی خروج از کشور و هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی و مانند آن، دور کشور سیم خاردار می‌کشید؟!

⛔️ آقای «جوان»؛ ایران پادگان نیست! ایران زندان نیست!

پایان پیام/

مطالب مشابه