ابطال مالیات کارانه اعضای هیات علمی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سیدجواد طبائیان گفت: با پیگیری های مشترک اداره کل حقوقی املاک و تنظیم مقررات و مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موضوع ابطال بخشنامۀ سازمان امور مالیاتی دائر بر تعیین مالیات بر کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی در هیات تخصصی مالیاتی مطرح و با تصویب اعضا، حکم ابطال آن ابلاغ شد.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد خاطر نشان کرد: این تصمیم می بایست به تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم برسد. ایسنا

پایان پیام/